วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

Laughter

Will the birds give up eatting me?
ชื่อเรือง....นกจะเลิกกินฉันไหม?

Psychiatrist: Hi friend, how are you today?
จิตแพทย์ : ว่าไงเพื่อน  วันนี้เป็นไง

Patient : I think I already turned to normal.
ผู้ป่วย : ผมคิดว่าผมกลับเป็นปกติละ

Psychiatrist: Why do you think you are already turned  normal?
จิตแพทย์ : ทำไมถึงคิดว่ากลายเป็นปกติแล้วล่ะ

Patient : Because I see birds are birds and Myself is a human not a corn anymore.
ผู้ป่วย : เพราะผมเห็นนกเป็นนก และผมก็เห็นตัวเองเป็นคน  ไม่ใช่ข้าวโพดอีกแล้ว

Psychiatrist: Let's have a test   ///  The psychiatrist takes the patient to stand among the birds
จิตแพทย์ : งั้นต้องทดสอบ  // จิตแพทย์เลยพาผู้ป่วยไปยืนกลางฝูงนก

Patient : oh! oh!  take me away! take me away!
ผู้ป่วย: โอ้ย! โอ้ย! พาผมออกไป  พาผมออกไป

Psychiatrist: Eh? Have you siad you are normal? Why are you still afraid of birds.
จิตแพทย์ : อ้าวทำไมหละ  ก็ไหนบอกว่าหายแล้วไม่ใช่เหรอ   ทำไมยังกลัวนกอยู่หละ

Patient : Because birds stil think that I'm a corn.
ผุ้ป่วย : ก็นกมันยังเห็นผมเป็นข้าวโพดอยู่นะสิ